Powinno się...

Usprawnić system sądowniczy

Obecny system rozstrzygania spraw sadowych jest chory - sprawy zarówno cywilne jak i karne czy też gospodarcze ciągną się po kilka lat. Sapo postępowanie prokuratorskie może być kilkuletnie, podczas którego podejrzani (ale przecież nie skazani) siedzą w tzw. aresztach wydobywczych.
Zarówno postępowanie prokuratorskie jaki sądowe powinno być przeprowadzone szybko - na wzór anglosaski. Obecny system jest całkowicie niewydolny, przez co obywatel ma wrażenie iż nie działa, lub co gorsza działa przeciwko temu obywatelowi.

41 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  anonymous shared this idea  ·   ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base